Thứ năm, ngày 19, tháng 5, năm 2022, 22h52 Tìm kiếm:


CHI TIẾT SẢN PHẨM
Mủ cao su SVRCV60
Mã SP: SVRCV60
Giá bán: Vui lòng liên hệ 0663.732707
Các tiêu chuẩn Hóa - Lý Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45µm, % m/m, không lớn hơn : 0,02.
   

CÁC CHỈ TIÊU HÓA – LÝ CỦA CAO SU SVR CV60 THEO TCVN 3769:2004  
1. Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45µm, % m/m, không lớn hơn : 0,02
2. Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn     : 0,40
3. Hàm lượng nitơ, % m/m, không lớn hơn     : 0,60
4. Hàm lượng chất bay hơi, % m/m, không lớn hơn    : 0,80
5. Độ dẻo đầu ( Po ), không nhỏ hơn      :   -
6. Chỉ số duy trì độ dẻo ( PRI ), không nhỏ hơn    : 60
7. Chỉ số màu Lovibond, mẫu đơn, không lớn hơn    :   -
8. Độ nhớt Mooney ML ( 1’ + 4’ ) 1000C     : 60  +-  5

Hỗ Trợ Trực Tuyến