Thứ năm, ngày 19, tháng 5, năm 2022, 21h25 Tìm kiếm:


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
 
 
Trương Văn Cư
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Bộ phận: HĐQT
Điện thoại:
Di động:
Email:
 
 
 
 
Lê Thị Bích Lợi
Chức vụ: Thành viên HĐQT
Bộ phận: HĐQT
Điện thoại:
Di động:
Email:
 
 
 
 
Đoàn Kim Chung
Chức vụ: Thành viên
Bộ phận:
Điện thoại:
Di động:
Email:
 
 
 
 
Phạm Văn Hằng
Chức vụ: Thành viên
Bộ phận:
Điện thoại:
Di động: 0903348968
Email:
 
 
 
 
Võ Văn Thành
Chức vụ: Thành viên
Bộ phận:
Điện thoại:
Di động: 0913535347
Email:
 
 
 
 
Lâm Thanh Phú
Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGĐ
Bộ phận: HĐQT
Điện thoại:
Di động:
Email:
 
Hỗ Trợ Trực Tuyến